Quản Trị 24h

HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN NỘI BỘ BÌNH ĐỊNH MỨC

Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ  bình định mức

 

1- Mục đích
Xác định dung tích thực của bình định mức để đảm bảo tính chính xác kết quả định lượng
2- Phạm vi áp dụng
Áp dụng cho việc hiệu chuẩn các loại bình định mức 10ml, 20ml, 25ml, 50ml, 100ml, 200ml, 250ml, 1000ml lọai B( class B) sử dụng tại phòng kiểm tra chất lượng.
3- Đối tượng thực hiện
– Nhân viên được phân công hiệu chuẩn dụng cụ thủy tinh thực hiện quy trình này.

4- Nội dung
4.1. Dụng cụ và thiết bị :
– Nước cất đã đuổi khí CO2.
– Nhiệt kế thuỷ tinh chuẩn.
– Cân phân tích 4 số lẻ đã được hiệu chuẩn.

4.2. Tiến hành :
– Bình định mức trước khi hiệu chuẩn phải được rửa sạch và sấy khô để nguội.
– Đo nhiệt độ của nước dùng để hiệu chuẩn, ghi lại số liệu.
– Cân bình được khối lượng (m1).
– Đổ đầy nước cất đến vạch của bình.
– Dùng khăn sạch lau khô phía ngoài và dùng giấy lọc xoay quanh thành trong cổ bình phía trên vạch cho khô.
– Cân lại bình được khối lượng (m2).
– Tra bảng để tìm yếu tố hiệu chỉnh cho nhiệt độ của nước (Ft)
– Thể tích thực : Vtt(ml) = ( m2 – m1 ) x Ft
– Tính sai số: = Vtt – Vbình
– Ghi kết quả hiệu chuẩn vào hồ sơ hiệu chuẩn.

4.3. Đánh giá kết quả :
Sai số thể tích cho phép

Thể tích bình (ml) Sai số cho phép (ml)

5

± 0.025
10 ± 0.025
20 ± 0.04
25 ± 0.04
50 ± 0.06
100 ± 0.1
200 ± 0.15
250 ± 0.15
500 ± 0.25
1000

± 0.4

 

So sánh với giới hạn cho phép kết luận loại bỏ hoặc được phép đưa vào sử dụng.

ví dụ:

Bình định mức 10ml m1 = 31,9961g
m2 = 22,0391g
t = 240C
Ft = 1,003771 (tra bảng được 1,0038)
Thể tích thực = (31,9961 – 22,0391) x 1,003771 = 9,9945ml
tính sai số = 10 – 9,9945 = 0.0055 < 0.025 ml  chấp nhận được.

Ngoài ra nếu tính theo % chênh lệch thì thông thường chênh lệch ≤ 0,1% là chấp nhận được.

% chênh lệch = (( Vtt – Vbình)x100)/Vbình 

như ví dụ chênh: (10 – 9,9945) x 100 /10 = 0,055%  ≤ 0,1% là chấp nhận được

———————————————————

P/S Nếu bạn thấy bài viết này có ích cho bạn và người khác, hãy giúp tôi chia sẽ cho những người khác biết. Nếu bài viết chưa tốt vui lòng comment bên dưới để chúng tôi hoàn thiện lại. Cám ơn bạn rất nhiều!

Nguyễn Hoàng Em