Quản Trị 24h

Báo cáo thương mại điện tử 2017

Là một chuyên gia Marketing bạn phải nắm rõ đặc điểm khách hàng, động cơ mua hàng, phương tiện mua hàng, thời gian mua hàng, … Những vấn đề đó chúng ta có được từ việc quan sát khách hàng, khảo sát khách hàng, nghiên cứu khách hàng. Có một cách đơn giản hơn là xem các báo cáo của các cơ quan uy tín công bố. Sau đây là báo cáo thương mại điện tử năm 2017, hỵ vọng có thể giúp các bạn trong công việc marketing, bán hàng của mình.

http://www.mediafire.com/file/5wf4c097f174sgf/Bao-cao-EBI-2017-Final.pdf

Nguyễn Hoàng Em