Quản Trị 24h

Bạn có đang lưu trữ thực phẩm một cách an toàn?

Bạn có đang lưu trữ thực phẩm một cách an toàn?

Are You Storing Food Safely?

Mặc dù để thực phẩm trong tủ lạnh, tủ đông hay ngăn tủ, bạn có rất nhiều cơ hội để ngăn ngừa các bệnh do thực phẩm gây ra.

Mục đích là giữ cho bản thân và những người khác không bị bệnh do vi sinh vật như Salmonella , E. coli O157: H7 và C. botulinum gây bệnh ngộ độc thịt. Giữ lạnh thực phẩm ở nhiệt độ thích hợp là một trong những cách tốt nhất để ngăn ngừa hoặc làm chậm sự phát triển của những vi khuẩn này.

Những mẹo bảo quản thực phẩm này có thể giúp bạn tránh xa các bệnh do thực phẩm gây ra.

Whether putting food in the refrigerator, the freezer, or the cupboard, you have plenty of opportunities to prevent foodborne illnesses.

The goal is to keep yourself and others from being sickened by microorganisms such as SalmonellaE. coli O157:H7, and C. botulinum, which causes botulism. Keeping foods chilled at proper temperatures is one of the best ways to prevent or slow the growth of these bacteria.

These food storage tips can help you steer clear of foodborne illnesses.

Cơ bản về lưu trữ

Storage Basics

 • Làm lnh hoc làm đông đá ngay lp tc. Thực phẩm cần bảo quản lạnh phải được cho vào tủ lạnh ngay khi bạn mang về nhà. Hãy tuân thủ “quy tắc hai giờ” khi để đồ cần bảo quản lạnh ở nhiệt độ phòng. Không bao giờ để thịt, gia cầm, hải sản, trứng, sản phẩm hoặc các loại thực phẩm khác cần bảo quản lạnh ở nhiệt độ phòng quá hai giờ — một giờ nếu nhiệt độ không khí trên 90 ° F (32.2 °C) . Điều này cũng áp dụng cho các mặt hàng như thức ăn thừa, “doggie bag” (*) và thức ăn mang đi. Ngoài ra, khi bảo quản thực phẩm, đừng để chúng quá đầy kín trong tủ lạnh hoặc tủ đông, vì chúng làm cho không khí không thể lưu thông đầy đủ.

Ghi chú: (*) Doggie bag:  Thc ăn tha mang v

 • Refrigerate or freeze perishables right away. Foods that require refrigeration should be put in the refrigerator as soon as you get them home. Stick to the “two-hour rule” for leaving items needing refrigeration out at room temperature. Never allow meat, poultry, seafood, eggs, or produce or other foods that require refrigeration to sit at room temperature for more than two hours—one hour if the air temperature is above 90° F. This also applies to items such as leftovers, “doggie bags,” and take-out foods. Also, when putting food away, don’t crowd the refrigerator or freezer so tightly that air can’t circulate.
 • Gi các thiết b ca bn nhit đ thích hp. Giữ nhiệt độ tủ lạnh ở hoặc dưới 40 ° F (4 ° C). Nhiệt độ ngăn đá phải là 0 ° F (-18 ° C). Kiểm tra nhiệt độ định kỳ. Sử dụng nhiệt kế gia đình là cách tốt nhất để biết các nhiệt độ này và chúng thường không đắt.
 • Keep your appliances at the proper temperatures. Keep the refrigerator temperature at or below 40° F (4° C). The freezer temperature should be 0° F (-18° C). Check temperatures periodically. Appliance thermometers are the best way of knowing these temperatures and are generally inexpensive.
 • Kim tra hướng dn lưu tr trên nhãn. Nhiều mặt hàng khác ngoài thịt, rau và các sản phẩm từ sữa cần được giữ lạnh. Nếu bạn đã sơ ý làm lạnh một thứ gì đó đúng cách, tốt nhất là bạn nên vứt nó đi.
 • Check storage directions on labels. Many items other than meats, vegetables, and dairy products need to be kept cold. If you’ve neglected to properly refrigerate something, it’s usually best to throw it out.
 • S dng thc ăn chế biến sn càng sm càng tt. Nên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn trong tủ lạnh như thịt ăn trưa càng sớm càng tốt. Bảo quản chúng trong tủ lạnh càng lâu , vi khuẩn Listeria , một loại vi khuẩn gây bệnh từ thực phẩm, càng có thể phát triển, đặc biệt nếu nhiệt độ tủ lạnh trên 40 ° F (4 ° C).
 • Use ready-to-eat foods as soon as possible. Refrigerated ready-to-eat foods such as luncheon meats should be used as soon as possible. The longer they’re stored in the refrigerator, the more chance Listeria, a bacterium that causes foodborne illness, can grow, especially if the refrigerator temperature is above 40° F (4° C).
 • Cnh giác vi thc phm hư hng. Bất cứ thứ gì có vẻ hoặc có mùi đáng ngờ nên được ném ra ngoài. Nấm mốc là dấu hiệu của sự hư hỏng. Nó có thể phát triển ngay cả trong tủ lạnh. Nấm mốc không phải là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe, nhưng nó có thể khiến thức ăn không ngon. Thực hành an toàn nhất là loại bỏ thực phẩm bị mốc.
 • Be alert for spoiled food. Anything that looks or smells suspicious should be thrown out. Mold is a sign of spoilage. It can grow even under refrigeration. Mold is not a major health threat, but it can make food unappetizing. The safest practice is to discard food that is moldy.
 • Hãy lưu ý rng thc phm có th khiến bn b m ngay c khi nhìn chúng không có vấn đề, không có mùi hoc v hư hng. Đó là bởi vì các bệnh do thực phẩm gây ra là do vi khuẩn gây bệnh gây ra, khác với vi khuẩn gây hư hỏng làm cho thực phẩm bị “hư”. Nhiều sinh vật gây bệnh có trong thịt, gia cầm, hải sản, sữa và trứng sống hoặc chưa nấu chín; nước bẩn; và trên trái cây và rau quả. Giữ lạnh đúng cách những thực phẩm này sẽ làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.
 • Be aware that food can make you very sick even when it doesn’t look, smell, or taste spoiled. That’s because foodborne illnesses are caused by pathogenic bacteria, which are different from the spoilage bacteria that make foods “go bad.” Many pathogenic organisms are present in raw or undercooked meat, poultry, seafood, milk, and eggs; unclean water; and on fruits and vegetables. Keeping these foods properly chilled will slow the growth of bacteria.
 • Thc hin theo các phương pháp x lý thc phm được khuyến ngh khác s làm gim nguy cơ mc bnh ca bn hơn na – rửa tay, bề mặt và sản xuất, tách thực phẩm sống khỏi thực phẩm ăn liền và nấu ở nhiệt độ an toàn.
 • Following the other recommended food handling practices will further reduce your risk of getting sick — clean your hands, surfaces and produce, separate raw foods from ready-to-eat foods, and cook to safe temperatures.

Mẹo làm lạnh

Refrigeration Tips

 • Ướp thc phm trong t lnh. Vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh chóng trong thực phẩm để ướp ở nhiệt độ phòng. Ngoài ra, không bao giờ sử dụng lại chất lỏng ướp làm nước sốt trừ khi bạn đun sôi nhanh trước.
 • V sinh t lnh thường xuyên và lau ngay các vết tràn. Điều này giúp giảm sự phát triển của vi khuẩn Listeria và ngăn chặn sự nhỏ giọt khi rã đông thịt có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn từ thực phẩm này lây lan sang thực phẩm khác. Vệ sinh tủ lạnh thường xuyên.
 • Đy kín thc ăn. Bảo quản thực phẩm lạnh trong hộp có nắp đậy hoặc túi bảo quản kín, và kiểm tra thức ăn thừa hàng ngày xem có bị hư hỏng không. Bảo quản trứng trong hộp của chúng trong tủ lạnh chứ không phải trên cửa, nơi có nhiệt độ ấm hơn.
 • Marinate food in the refrigerator. Bacteria can multiply rapidly in foods left to marinate at room temperature. Also, never reuse marinating liquid as a sauce unless you bring it to a rapid boil first.
 • Clean the refrigerator regularly and wipe spills immediately. This helps reduce the growth of Listeria bacteria and prevents drips from thawing meat that can allow bacteria from one food to spread to another. Clean the fridge out frequently.
 • Keep foods covered. Store refrigerated foods in covered containers or sealed storage bags, and check leftovers daily for spoilage. Store eggs in their carton in the refrigerator itself rather than on the door, where the temperature is warmer.
 • Kim tra ngày hết hn. Ngày “sử dụng trước” có nghĩa là nhà sản xuất khuyến nghị sử dụng sản phẩm trước ngày này để có hương vị hoặc chất lượng tốt nhất. Ngày không phải là ngày an toàn thực phẩm. Tại một số thời điểm sau ngày sử dụng, một sản phẩm có thể thay đổi về mùi vị, màu sắc, kết cấu hoặc hàm lượng chất dinh dưỡng, nhưng, sản phẩm có thể lành mạnh và an toàn rất lâu sau ngày đó. Nếu bạn không chắc chắn hoặc nếu thức ăn có vẻ nghi vấn, hãy vứt chúng đi.
 • Ngoi l đi vi trường hp này là sa bt dành cho tr sơ sinh. Sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và một số loại thực phẩm dành cho trẻ em khác biệt ở chỗ chúng phải được sử dụng theo ngày sử dụng ghi trên bao bì.
 • Check expiration dates. A “use by” date means that the manufacturer recommends using the product by this date for the best flavor or quality. The date is not a food safety date. At some point after the use-by date, a product may change in taste, color, texture, or nutrient content, but, the product may be wholesome and safe long after that date. If you’re not sure or if the food looks questionable, throw it out.
 • The exception to this is infant formula. Infant formula and some baby foods are unique in that they must be used by the use-by date that appears on the package.

Sự kiện tủ đông

Freezer Facts

 • Thc phm được đông lnh và nu chín đúng cách là an toàn. Thực phẩm được xử lý đúng cách và bảo quản trong tủ đông ở 0 ° F (-18 ° C) sẽ vẫn an toàn. Mặc dù đông lạnh không giết chết hầu hết vi khuẩn nhưng nó ngăn vi khuẩn phát triển. Mặc dù thực phẩm sẽ an toàn vô thời hạn ở 0 ° F, nhưng chất lượng sẽ giảm nếu thực phẩm ở trong tủ đông lâu hơn. Độ mềm, hương vị, mùi thơm, độ mọng nước và màu sắc đều có thể bị ảnh hưởng. Thức ăn thừa nên được cất giữ trong hộp kín. Với thực phẩm đông lạnh thương mại, điều quan trọng là phải tuân theo hướng dẫn nấu ăn trên bao bì để đảm bảo an toàn.
 • Vic đông lnh không làm gim cht dinh dưỡng. Có rất ít thay đổi về giá trị protein của thực phẩm trong quá trình đông lạnh.
 • Food that is properly frozen and cooked is safe. Food that is properly handled and stored in the freezer at 0° F (-18° C) will remain safe. While freezing does not kill most bacteria, it does stop bacteria from growing. Though food will be safe indefinitely at 0° F, quality will decrease the longer the food is in the freezer. Tenderness, flavor, aroma, juiciness, and color can all be affected. Leftovers should be stored in tight containers. With commercially frozen foods, it’s important to follow the cooking instructions on the package to assure safety.
 • Freezing does not reduce nutrients. There is little change in a food’s protein value during freezing.
 • Bng t đông không có nghĩa là thc phm không an toàn. Bỏng tủ đông là vấn đề chất lượng thực phẩm, không phải vấn đề an toàn thực phẩm. Nó xuất hiện như những đốm da màu nâu xám trên thực phẩm đông lạnh. Nó có thể xảy ra khi thực phẩm không được bao bọc an toàn trong bao bì kín khí và gây ra các vết khô trên thực phẩm.
 • Nên theo dõi nhit kế t lnh / t đông. Có thể mua nhiệt kế tủ lạnh / tủ đông trong khu vực đồ gia dụng của cửa hàng bách hóa, thiết bị, ẩm thực và tạp hóa. Đặt một cái vào tủ lạnh và một cái trong tủ đông, ở phía trước ở vị trí dễ đọc. Kiểm tra nhiệt độ thường xuyên — ít nhất một lần một tuần.
 • Freezer burn does not mean food is unsafe. Freezer burn is a food-quality issue, not a food safety issue. It appears as grayish-brown leathery spots on frozen food. It can occur when food is not securely wrapped in air-tight packaging, and causes dry spots in foods.
 • Refrigerator/freezer thermometers should be monitored. Refrigerator/freezer thermometers may be purchased in the housewares section of department, appliance, culinary, and grocery stores. Place one in your refrigerator and one in your freezer, in the front in an easy-to-read location. Check the temperature regularly—at least once a week.

Nếu bạn mất điện

If You Lose Electricity

Nếu bạn bị mất điện, hãy đóng cửa tủ lạnh và tủ đông càng nhiều càng tốt. Tủ lạnh của bạn sẽ giữ thực phẩm lạnh trong khoảng bốn giờ nếu nó chưa được mở. Tủ đông đầy sẽ giữ nhiệt độ thích hợp trong khoảng 48 giờ nếu cửa vẫn đóng.

Khi ngun được khôi phc. . .

Bạn sẽ cần xác định mức độ an toàn của thực phẩm. Đây là cách thực hiện:

If you lose electricity, keep refrigerator and freezer doors closed as much as possible. Your refrigerator will keep food cold for about four hours if it’s unopened. A full freezer will keep an adequate temperature for about 48 hours if the door remains closed.

Once Power is Restored . . .

You’ll need to determine the safety of your food. Here’s how:

 • Nếu nhit kế ca thiết b được gi trong t đông, hãy kim tra nhit đ khi có đin tr li. Nếu nhiệt kế của tủ đông ghi 40 ° F trở xuống, thực phẩm an toàn và có thể được đông lạnh lại.
 • Nếu nhit kế không được gi trong t đông, hãy kim tra tng gói thc phm đ xác đnh đ an toàn ca nóBạn không thể dựa vào ngoại hình hoặc mùi. Nếu thực phẩm vẫn còn chứa các tinh thể đá hoặc nhiệt độ từ 40 ° F trở xuống, thì có thể an toàn để làm đông lạnh lại hoặc nấu chín.
 • Thc phm trong t lnh phi an toàn min là không b mt đin trong hơn bn gi và đóng ca t lnh. Bỏ bất kỳ thực phẩm dễ hỏng nào (chẳng hạn như thịt, gia cầm, cá, trứng hoặc thức ăn thừa) trên 40 ° F trong hai giờ hoặc hơn.
 • If an appliance thermometer was kept in the freezer, check the temperature when the power comes back on. If the freezer thermometer reads 40°F or below, the food is safe and may be refrozen.
 • If a thermometer has not been kept in the freezer, check each package of food to determine its safety. You can’t rely on appearance or odor. If the food still contains ice crystals or is 40 °F or below, it is safe to refreeze or cook.
 • Refrigerated food should be safe as long as the power was not out for more than four hours and the refrigerator door was kept shut. Discard any perishable food (such as meat, poultry, fish, eggs or leftovers) that has been above 40°F for two hours or more.

Mẹo cho các vật dụng không được làm lạnh

Tips for Non-Refrigerated Items

 • Kim tra đ hp xem có b hư hng không. Hư hỏng có thể được thể hiện bằng sưng tấy, rò rỉ, thủng, thủng, gãy, rỉ sét sâu rộng, hoặc nghiền nát hoặc móp méo đủ nghiêm trọng để ngăn xếp hoặc mở bình thường bằng dụng cụ mở hộp bằng tay, có bánh xe. Vết dính bên ngoài lon có thể là dấu hiệu bị rò rỉ. Những lon mới mua mà có biểu hiện rò rỉ cần được trả lại cửa hàng để được hoàn tiền hoặc đổi hàng. Nếu không, hãy vứt lon đi.
 • Gi thc ăn tránh xa cht đc. Không bảo quản thực phẩm dễ hỏng gần các sản phẩm và hóa chất tẩy rửa gia dụng.
 • Check canned goods for damage. Can damage is shown by swelling, leakage, punctures, holes, fractures, extensive deep rusting, or crushing or denting severe enough to prevent normal stacking or opening with a manual, wheel-type can opener. Stickiness on the outside of cans may indicate a leak. Newly purchased cans that appear to be leaking should be returned to the store for a refund or exchange. Otherwise, throw the cans away.
 • Keep food away from poisons. Don’t store non-perishable foods near household cleaning products and chemicals.

Tổng hợp: Nguyễn Hoàng Em

Nguồn: https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/are-you-storing-food-safely

Dịch: Google translate