Quản Trị 24h

SỨ MỆNH CÔNG TY

THIẾT LẬP SỨ MỆNH CÔNG TY

Sứ mệnh là bản tuyên bố của tổ chức ra cộng đồng về lý do tồn tại của một tổ chức. Sứ mệnh trả lời câu hỏi “doanh nghiệp chúng ta là gì?”. Sứ mệnh đóng vai trò là nền tản cho việc xác định những ưu tiên của tổ chức, các chiến lược của tổ chức, các kế hoạch hoạt động và phân công công việc trong tổ chức. Như vậy, trước khi xây dựng chiến lược cho công ty chúng ta phải xây dựng sứ mệnh và tầm nhìn, để đạt được sứ mệnh và tầm nhìn chúng ta xây dựng kế hoạch chiến lược cho tổ chức.

Khi tuyên bố một sứ mệnh phải cân nhắc chính đặc điểm sau:

 • Khách hàng – Khách hàng của tổ chức là ai?
 • Sản phẩm – Sản phẩm và dịch vụ chính của công ty là gì?
 • Thị trường – Thị trường của tổ chức ở đâu?
 • Công nghệ – Công nghệ của công ty là gì?
 • Quan điểm đến sự tồn tại, tăng trưởng – Các cam kết về tăng trưởng và lành mạnh về tài chính?
 • Triết lý – Niềm tin, tham vọng, giá trị và những ưu tiên của công ty là gì?
 • Tự khẳng định – Tự khẳng định năng lực vượt trội và thế mạnh công ty?
 • Quan tâm hình ảnh trước công chúng – Công ty có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng và các vấn đề môi trường không?
 • Quan tâm đến nhân viên – Nhân viên có phải là tài sản quý của công ty không?

Về cơ bản, bốn đặc điểm là khách hàng, sản phẩm, thị trường tự và khẳng định luôn cần thiết cho một sứ mệnh.

Các đặc điểm lưu ý khi tuyên bố sứ mệnh:

 • Tầm bao quát (không bao gồm số tiền, con số, tỷ lệ, tỷ số hay mục tiêu);
 • Độ dày ít hơn 250 ký tự;
 • Truyền cảm;
 • Bao gồm các đặc điểm trên;
 • Hài hoà;
 • Thể hiện tính lâu dài.

Ví dụ: “Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡngchất lượng cao cấp hàng đầu bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội

 • Khách hàng – Cộng đồng;
 • Sảnh phẩm – Nguồn dinh dưỡng
 • Thị trường – Toàn xã hội;
 • Công nghệ – chất lượng cao cấp
 • Tự khẳng định – chất lượng cao cấp hàng đầu;
 • Quan tâm hình ảnh trước công chúng – trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội.
 • Số ký tự 145.