Quản Trị 24h

Sách ISO 9001:2015 Sổ tay hướng dẫn áp dụng

Sách ISO 9001:2015 – Sổ tay hướng dẫn áp dụng.

Giá sách 250.000 đ + phí ship 40k = 290k

 

Link đăng ký mua sách ủng hộ tác giả: https://docs.google.com/forms/d/1pr-vqyB7Ab044nljdms8GzM5_iQdQrjr9iXUv7E34-M/edit#responses

Link tác giả tặng sách file mềm miễn phí: https://quantri24h.vn/wp-content/uploads/2023/09/ISO-9001-So-Tay-Huong-dan-ap-dung-8-10-2021-1.pdf

 

Trân trọng!

Nguyễn Hoàng Em (Hoàng Em Đồng Tháp).