Quản Trị 24h

Sách ISO 9001:2015 Sổ tay hướng dẫn áp dụng,

Tôi đã tổng hợp các bài viết trên website này và bổ sung các kiến thức mới thành Sách ISO 9001:2015 Sổ tay hướng dẫn áp dụng, cuốn sách mô tả đầy đủ và chi tiết các yêu cầu của tiêu chuẩn, hướng dẫn xây dựng hệ thống và hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Cuốn sách này rất cần cho các nhà quản lý, các chủ doanh nghiệp nhỏ và các chuyên viên ISO cũng như các đánh giá viên để tham khảo và áp dụng.
Sách 510 trang A4, nặng 1,2 kg.
Giá sách: 250 k + phí ship 40 k = 290 k;
Nếu anh anh/chị có nhu cầu xin đăng ký và link bên dưới.