Quản Trị 24h

Sách Hệ thống QL ATTP theo ISO 22000

Kính gửi các anh/chị
 
Sách Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000 – Sổ tay hướng dẫn áp dụng
 
Giá bìa: 500.000 đ/cuốn
Giá bán: 300.000 đ/cuốn, phí vận chuyển toàn quốc 40.000 cuốn (340.000 cuốn bao gồm phí vận chuyển)
 
Link đăng ký mua sách ủng hộ tác giả: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf7eDzDx4s…/viewform…
 
Trân trọng!
Nguyễn Hoàng Em